Senter mot incest og seksuelle overgrep i Vestfold

Vi hjelper seksuelt misbrukte personer, incestutsatte og deres pårørende på veien til et bedre liv.

Illustrasjonsbilde.

Hjelp til selvhjelp

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Vestfold er et lavterskeltilbud basert på prinsippet om hjelp til selvhjelp, og er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet.

Les mer om oss her

Incestsenteret i Vestfold har fått nytt navn!

I september 2020 byttet Incestsenteret i Vestfold navn til «Senter mot incest og seksuelle overgrep i Vestfold» (forkortet SMISO Vestfold).

Tilbudet vårt er det samme, telefonnummeret er det samme, adressen er den samme og menneskene er de samme – kun navnet er nytt.

Informasjon til deg

Vi vet ikke om du er misbrukt seksuelt, eller om du bare vil lese litt på denne siden for å få litt mer informasjon om oss. Passer noen av kategoriene under for deg? Da kan du klikke deg inn for å lese mer.

Er du barn? Klikk her!

Her kan du lese om hva det betyr å være utsatt for incest, eller seksuelle overgrep.

Er du ungdom? Klikk her!

Er du misbrukt seksuelt, og har behov for hjelp og støtte? Les mer på denne siden.

Info til seksuelt misbrukte voksne

Er du misbrukt seksuelt, og har behov for hjelp og støtte? Les mer på denne siden.

Info til pårørende

Har du mistanke til, eller vet at ditt barn er, eller har vært seksuelt misbrukt? Les mer her.

Våre hjelpetilbud

Hjelpetilbudene våre er basert på prinsippet om hjelp til selvhjelp og er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet.

Les mer om hjelpetilbudene våre her

Aktuelle fagartikler

Les aktuelle saker og fagartikler fra Senter mot incest og seksuelle overgrep i Vestfold.

Barns seksualitet

Det er normalt at barn begynner å utforske sin egen kropp i tidlig alder. Det er endel av normal utvikling.

Hvordan tilrettelegge for utsatte barn

For å gi en god hverdag for barn som har opplevd overgrep og har det vondt er trygghet nødvendig.

Nettovergrep mot barn

Overgripere misbruker internett og mobiltjenester til å komme i kontakt med barn og utnytte de seksuelt.

Tegn og signaler hos utsatte barn

Barn kan vise at de har det vondt og vanskelig på ulike måter. Tegnene kan variere fra barn til barn.