Til pårørende

Hei på deg! Vi vet ikke hvorfor du har gått inn på denne siden. Kanskje du bare har lyst til å lese litt om oss? Eller kanskje barnet ditt er, eller har vært, seksuelt misbrukt?

Om du har mistanke til, eller vet at ditt barn er, eller har vært seksuelt misbrukt, synes vi det er flott at du besøker denne siden, og vi håper at du ønsker å ta kontakt med oss.

Illustrasjonsbilde.

Vi har ofte kontakt med foreldre som har opplevd at deres barn har blitt seksuelt misbrukt av så vel kvinner som av menn. Vi har også kontakt med mange foreldre som har opplevd at deres barn, som nå er voksne, har fortalt at de har vært misbrukt som barn.

Mange av disse har båret på hemmeligheten sin i mange år, helt til den dagen de endelig turte å dele det med noen.

Kjenner du deg igjen?

Incest og seksuelle overgrep er opphavet til mange problemer, spesielt dersom man går alene og bærer på tanker og følelser. Vi her for å hjelpe!

Trenger du noen å snakke med?

Da kan du ringe oss døgnet rundt på telefon 33 57 77 77, eller sende oss en e-post.

Vi som jobber her har taushetsplikt, så med oss kan du snakke åpent om alt mulig. Du kan også være anonym, hvis du foretrekker det. Vi tar deg alltid på alvor.

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg som er pårørende ringe til dere?

Ja, vi tar imot alle. Det å melde ifra om seksuelle overgrep er skremmende og krever mot, men er en ansvarlig og viktig oppgave. Ringer du oss kan du få støtte og råd om du opplever dette i nærområdet ditt, eller i din egen familie. Det at du ringer, og får støtte og råd kan gjøre et barns/voksens situasjon bedre, og du tar din egen bekymring på alvor og får støtte for dine tanker her.

For å klare å være en støtte for en som sliter, trenger du selv å snakke med noen. Pårørende er ofte viktige personer i den utsattes liv, og har stor betydning for hvordan den utsatte har det. Pårørende har ofte mange spørsmål og utfordringer knyttet til det å kjenne noen som er utsatte. Ring oss!

Kan jeg holde barnet mitt tilbake fra samvær dersom jeg mistenker at det utsettes for seksuelle overgrep av samværsforelder?

Det finnes ofte en samværsavtale som man i utgangspunktet må forholde seg til. Begge foreldrene har rett på samvær, også den som barnet ikke bor fast hos. All stans av samvær må derfor gjøres i samråd med en advokat. Det er store forskjeller fra sak til sak.

Vilkår for å holde igjen et barn fra samvær er at det er sannsynliggjort at det er en reell risiko for at barnet utsettes for seksuelle overgrep. Man kan risikere å bli ansett for å sabotere samværsretten om man holder igjen barnet. Det kan virke uheldig for den som holder barnet igjen ved en eventuell foreldretvistsak for retten, og kan gi tvangsbøter dersom tingretten finner at det ikke foreligger en sannsynlighet for overgrepet.

Ta derfor kontakt med en advokat som kan hjelpe deg til å gjøre dette på riktig måte.

Hva gjør jeg når jeg har mistanke om et seksuelt overgrep?

Om du har mistanke om at et barn utsettes for seksuelle overgrep er det viktig at du som voksen tar ansvar og handler. Alle har en plikt til å avverge at barn utsettes for seksuelle handlinger. Ved mistanke er det viktig at du skriver ned det du har sett og hørt så ordrett og konkret som mulig.

Du kan ringe oss og drøfte hvordan du skal håndtere det du mistenker. Du kan også kontakte både politiet, barnehuset eller barnevernet å drøfte saken med dem, og høre hva du bør gjøre videre. Det kan drøftes anonymt. Det er viktig at du aldri konfronterer mistenkte. Er du generelt bekymret, men usikker, send en bekymring til barnevernet. Men ved konkret mistanke og ved informasjon om hendelser vedrørende seksuelle overgrep så skal du ifølge avvergingsplikten anmelde til politiet.

Hva gjør jeg om jeg mistenker at barnet mitt er utsatt for seksuelle overgrep?

Dersom du mistenker at ditt barn er utsatt for et seksuelt overgrep er det viktig at du tar dette på alvor og ikke prøver å finne andre forklaringer. Det er ofte smertefullt og vanskelig når seksuelle overgrep oppdages og vi mennesker vil da naturlig nok prøve å finne en annen årsak til vår bekymring.

Du kan gjerne dele din bekymring med barnevernet eller ringe oss ved Hjelpetelefon for seksuelt misbrukte for råd og veiledning. Her kan du være anonym om du ønsker det.

Hvis barnet ditt forteller noe til deg som gjør at du får en mistanke er det viktig at du er rolig og stiller åpne spørsmål slik at barnet får fortelle fritt. Gjenta gjerne det barnet forteller, for å bekrefte, og for at du har fått det med deg, og barnet vil oppleve at du lytter.

Hva gjøre jeg om barnet mitt forteller om seksuelle overgrep og hvordan skal jeg snakke med barnet?

Dersom barnet dit begynner å fortelle om seksuelle overgrep det har opplevd, så la barnet ditt fortelle fritt. Vær lyttende og vis at du er interessert i å høre. Ikke spør for mye, men still gjerne åpne spørsmål.

Vis at du er der, at du tåler å høre hva barnet forteller og si at du vil gjøre alt du kan for å hjelpe. Det viktigste er å få vite hvem som gjør det, om overgrepene skjer det nå og hvor.

Vær bekreftende og gjenta det som blir sagt. Slik får barnet sjans til å korrigere og bekrefte din oppfatning og hva barnet mente. Oppmuntre til å la barnet ditt fortelle, men ikke press. Vær sensitiv og empatisk.

Det er viktig at du viser at du er glad for at barnet ditt klarte å fortelle deg om overgrepene og si at du er veldig glad i barnet ditt. Si at du skal hjelpe det slik at barnet ditt ikke opplever slike overgrep mer.

Du kan gjerne ringe eller sende mail til oss, så skal vi hjelpe deg så godt vi kan. Å utsette barn for overgrep er straffbart, men man er også pliktig til å avverge dersom man vet at det skjer. Derfor skal du sørge for at barnet ditt ikke er sammen med overgriper. Du bør også kontakte instanser som politi og barnevern.

Om barnet ditt er utsatt av noen dere bor sammen med må du agere raskt. Ta kontakt med Statens barnehus for veiledning eller kontakt politiet, de vil hjelpe deg med hva du bør gjøre nå.

Les mer her: https://www.overgrep.no

Jeg begynte å gråte eller ble sint foran barnet mitt når det fortalte.

Ta en samtale med barnet og fortell hva som gjorde at du begynte å gråte eller ble sint. Barn tåler at de voksne viser følelser, så lenge de vet hvorfor.

Følelser er viktig, men forsøk å ikke la de ta overhånd. Forklar barnet at du er lei deg fordi barnet har opplevd vonde ting. Dersom barnet opplever at de voksne ikke tåler og reagerer for sterkt, kan de bli redde, «stenge av» og la være og fortelle mer.

Jeg tror barnet mitt blir utsatt for seksuelle overgrep. Hva skal jeg gjøre?

Tro på barnet, hør på hva det har å fortelle og vis at du bryr deg. Ring gjerne til oss, Statens barnehus, politiet eller barneverntjenesten der du bor. Det er viktig at du ikke konfronterer mistenkt overgriper selv.

Hva gjør jeg om barnet mitt misbruker et annet barn/søsteren eller broren sin?

Om du mistenker eller oppdager at barnet ditt misbruker et annet barn, bror eller søster, er det viktig at du tar kontakt med barnevernet slik at barnet ditt, den som blir utsatt og dere som familie kan få rett hjelp til rett tid.

Vi vet at dette er vanskelig, da det ofte preges av din egen skamfølelse og skyldfølelse. Dette er ikke din skyld som forelder at ditt barn har gjort dette mot et annet barn. Det viktigste du kan gjøre nå er å få hjelp til å håndtere dette på riktig måte.

Hva er normal seksuell lek mellom barn?
  • De involverte barna er jevnaldrende.
  • De involverte barna er nysgjerrige på hverandre.
  • De involverte barna ønsker å utforske kroppen til den andre.