Til voksne

Hei på deg! Vi synes det er fint at du har tatt deg tid til å besøke denne siden. Vi vet ikke om du er misbrukt seksuelt, eller om du bare vil lese litt på denne siden for å få litt mer informasjon om oss.

Om du er misbrukt seksuelt, og har behov for hjelp og støtte, så håper vi at du finner det du søker på denne siden. Om du ikke har pratet med noen om overgrepene før, så har du kanskje følt at du har vært nesten alene om å være misbrukt? Det er du ikke!

Illustrasjonsbilde.

Vi har daglig kontakt med mange kvinner og menn som har blitt utsatt for seksuelle overgrep. Alle har de gått rundt og båret på en hemmelighet som de har hatt en følelse av å ha vært alene om.

Kjenner du deg igjen?

Incest og seksuelle overgrep er opphav til mange problemer, spesielt dersom du går alene og bærer på alle de vonde tankene og følelsene. Hvis du trenger noen å snakke med om det som plager deg, er vi her for å hjelpe deg.

Trenger du noen å snakke med?

Da kan du ringe oss døgnet rundt på telefon 33 57 77 77, eller sende oss en e-post.

Vi som jobber her har taushetsplikt, så med oss kan du snakke åpent om alt mulig. Du kan også være anonym, hvis du foretrekker det. Vi tar deg alltid på alvor.

Ofte stilte spørsmål

Jeg er mann, kan jeg også ringe?

Ja, det kan du! Telefonen vår er for menn, kvinner, jenter, gutter og pårørende.

Trenger jeg henvisning?

Du trenger ikke henvisning for å ta kontakt med oss. Vi er et lavterskeltilbud!

Hvem er det som svarer telefonen, hva slags bakgrunn og utdanning har dere?

Våre veiledere/medarbeidere har ulik bakgrunn. Noen er utdannet lærere, barnevernspedagoger, sykepleiere, m.m. Vi er en stor gruppe med mennesker som har forskjellige livserfaringer, felles for oss alle er at vi er medmennesker med ønske om å hjelpe. Vi har respekt for at mennesker ikke er like, og har ulike bakgrunner og problemer. Alle får lik tid, og blir møtt på samme måte. Vi ønsker å gi brukerne råd og hjelp på en vei som kan være tung å gå. De må gjøre jobben selv, men med oss som støttespiller.

Hva kan dere hjelpe meg med?

Vi kan hjelpe deg på ulike måter. Kanskje du trenger noen som lytter, lufte ideer, bekymringer eller andre ting. Ingen spørsmål er for store eller for små. Vi kan være til hjelp med å sortere tanker, henvise til andre instanser som kan hjelpe videre enten det er med samtaler, hjelp med anmeldelse/rettsak, koble inn barnevernet m.m.

Jeg tror jeg har vært utsatt for seksuelle overgrep, men husker bare litt.

Det er helt normalt. Noen opplever at de har få eller ingen minner om overgrep. Noen kan oppleve å begynne å huske ting som skjedde for mange år siden.

Jeg har aldri fortalt det til noen før.

Vi er her, uansett om dette er noe du aldri har snakket om før. Vi vet at det er utrolig tøft å skulle snakke om overgrep. Vi heier på deg som nå er inne på denne siden og leser, og håper at du vil fortelle noen om hva du har opplevd.

Det er helt normalt å ikke være i god kontakt med følelsene sine etter å ha vært utsatt for seksuelle overgrep. Mange opplever at de reagerer på en måte de selv ikke ønsker og som de opplever å ikke ha tilstrekkelig kontroll over. Det er også helt normalt, men vit at det finnes hjelp.

Er det vanlig å slite i mange år etter at man har vært utsatt for et eller flere overgrep?

Ja, det er helt normalt. Alle opplever det ulikt, men å ha utfordringer og problemer i etterkant av et overgrep/gjentatte overgrep er helt normalt.

Noen kan oppleve å leve helt fint, så kommer det plutselig reaksjoner mange år etterpå. Det er ulikt hvor mye og hvor lenge man sliter, men det er normale reaksjoner på noe unormalt som man har opplevd. Det viktige er at man oppsøker noen man kan snakke med om disse reaksjonene, og få hjelp.

Hva er typiske reaksjoner etter et overgrep?

Etter et overgrep er det helt normalt at man får ulike reaksjoner. Det finnes mange tanker og følelser som går igjen hos mange, men det er ingen på fasit på hvordan akkurat du kommer til å reagere. Noen reagerer med en gang, mens for andre kommer reaksjonen senere.

Typiske reaksjoner kan være:

 • Søvnproblemer.
 • Angst, frykt, sinne og tristhet. Ikke nødvendigvis alle følelsene samtidig.
 • Fortere irritert.
 • Skam og skyldfølelse.
 • Kan føle seg tom og nummen.
 • Føle seg ensom og alene, også sammen med andre mennesker.
 • Konsentrasjonsvansker.
 • Kroppslige plager som magevondt, hodevondt og andre plager i/på kroppen man ikke klarer å plassere.
 • Gjenopplevelse av det som har skjedd.
 • Utagering, skifte hyppig i humør.
 • Kontrollbehov.
 • Isolere seg og har en mistillit til andre mennesker.
Er det vanlig å slite med seksuallivet etter overgrep?

Det er en av de såkalte typiske senvirkningene, og er dine normale reaksjoner på det du har opplevd. Å snakke om det man har opplevd kan være med på å hjelpe en til å få et bedre liv, en bedre helseog bedre seksuell helse.

Hva er foreldelsesfristen ved seksuelle overgrep?

Straffeansvar etter voldtekt kan som utgangspunkt ikke foreldes. Likevel finnes det unntak og modifikasjoner. Vi anbefaler å ta kontakt med en bistandsadvokat for å finne ut hva som gjelder i hvert unike tilfelle. Se linken under her.

https://www.overgrep.no

Kan jeg få advokat?

Er du utsatt for seksuelle overgrep, vil du ha krav på gratis bistandsadvokat. Denne retten inntrer før anmeldelse, så du kan diskutere med advokaten om du skal anmelde eller ikke. Retten til bistandsadvokat følger av Straffeprosessloven §107-a.

https://www.overgrep.no/bistandsadvokat/

Hva gjør jeg om jeg vil anmelde en sak?

Kontakt politiet der du bor. Oversikt over politidistrikter og lensmannskontor finner du på politi.no. Husk at du kan kontakte politiet og drøfte saken din uten at den blir registrert, før du går til en eventuell anmeldelse.

Kan jeg få voldsoffererstatning?

Dersom du er voldtatt, utsatt for seksuelle overgrep eller på annen måte utsatt for en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, kan du ha rett til voldsoffererstatning fra staten. Forholde må som regel være anmeldt, og det må være en klar sannsynlighet for at det straffbare har funnet sted. Selv om saken er blitt henlagt hos politiet kan du søke. Det vil bli foretatt en selvstendig vurdering av bevisene i saken hos kontoret for voldsofferskadeerstatningen. Det stilles lavere krav til bevis i erstatningssaker enn straffesaker. Se linken under her.

https://www.overgrep.no

Hvordan kan jeg slette søket mitt fra dataen?

Når du bruker nettleseren til å surfe på Internett, lagres det informasjon som hvilke nettsider du har besøkt, hva du har lastet ned og dine lagrede passord. Du har selv kontroll over disse dataene.

Slik tømmer du nettleserdata