Våre hjelpetilbud

Hjelpetilbudene våre er basert på prinsippet om hjelp til selvhjelp og er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet.

Vi gir råd, veiledning og bistand til incestutsatte og seksuelt misbrukte barn, unge og voksne samt deres pårørende – uten krav til henvisning. Våre viktigste hjelpetilbud er døgnåpen hjelpetelefon, midlertidig bo-opphold, enesamtaler, familiesamtaler og ulike gruppetilbud. Det er også mange mennesker i samme livssituasjon som bruker huset vårt som en sosial møteplass.

Les mer om hjelpetilbudene våre

Døgnåpent senter med botilbud

Vi har botilbud for incestutsatte og seksuelt misbrukte barn, unge og voksne.

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

Vi drifter en døgnåpen gratis hjelpetelefon for seksuelt misbrukte og deres pårørende.

Forebyggende undervisning

Vi gjennomfører forebyggende undervisning i barnehagene og barneskolene i Vestfold.

Ulike samtaletilbud

En stor del av arbeidet vårt går med til samtaleoppfølging av brukerne våre.

Brukergrupper

Hovedtanken bak gruppetilbudene våre er hjelp til selvhjelp. Gruppene endrer seg fra år til år.

Aktiviteter og arrangementer

Vi tilbyr rekreasjon for brukerne våre med ulike aktiviteter og arrangementer.

Følge til offentlige etater

Vi hjelper de av brukerne våre som synes det er vanskelig å ta kontakt med offentlige etater.