Om SMISO Vestfold

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Vestfold er et lavterskeltilbud basert på prinsippet om hjelp til selvhjelp som hjelper seksuelt misbrukte personer, incestutsatte og deres pårørende på veien til et bedre liv.

Senteret er en privat stiftelse som ble etablert i 1988. Vi het tidligere Incestsenteret i Vestfold, men byttet navn til Senter mot incest og seksuelle overgrep i Vestfold (SMISO Vestfold) i september 2020.

Illustrasjonsbilde.

Våre viktigste hjelpetilbud er døgnåpen telefon, midlertidig bo-opphold, enesamtaler, familiesamtaler og ulike gruppetilbud. Det er også mange mennesker i samme livssituasjon som bruker huset vårt som en sosial møteplass.

Finn ut mer om oss

Vår faglige og metodiske tilnærming

SMISO Vestfold er et lavterskeltilbud basert på prinsippet om hjelp til selvhjelp.

Faglig tilnærming overfor barn

Målet er å hjelpe barna med å sette ord på overgrepene de har vært utsatt for.

Ideologi og verdigrunnlag

Vi har et humanistisk menneskesyn med fokus på indre emosjonelle forhold.

Velkommen til huset vårt i Glitneveien 22

Huset vårt i Tønsberg er et fristed, mest mulig likt et hjem, hvor utsatte kan komme på besøk.

Vi skal bekjempe incest og seksuelle overgrep

SMISO Vestfold har et overordnet mål om å bekjempe incest og seksuelle overgrep ved å påvirke til forandring av de faktorer i samfunnet som er med på å opprettholde disse problemene.

Dette gjør vi ved å synliggjøre problemene, drive forebyggende arbeid i skolene og barnehagene i Vestfold, avdekke pågående overgrep og ved å bidra til et bedre liv for alle som er utsatt for incest og seksuelle overgrep.

Vår primære målgruppe er jenter, gutter, kvinner og menn som er utsatt for incest og/eller seksuelle overgrep og deres pårørende. Vår sekundære målgruppe er overgripere og offentlige virksomheter.