Nyttige lenker til andre som kan hjelpe

Her har vi samlet nyttig informasjon, lenker og kontaktinfo til andre som kan hjelpe deg dersom du trenger det.

Er det noe du savner her, eller er noe av informasjonen utdatert eller feil? Da er det bare å ta kontakt med oss.

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111

De fleste barn har det godt, med god familie og et hjem. Men noen barn har det ikke bra hjemme, og opplever lite omsorg, overgrep og vold. Har du det slik hjemme? Eller kjenner du noen som har det slik? Ring Alarmtelefonen. Der vil de hjelpe deg. Ring selv om du er i tvil! Erfarne vakter tar telefonen hele døgnet.

Alarmtelefonens hjemmeside

Overgrepsmottak

Har du vært utsatt for voldtekt eller et annet seksuelt overgrep? Kontakt overgrepsmottaket nærmest deg.

Oversikt over overgrepsmottak i Norge

Andre sentre mot incest og seksuelle overgrep

Sentrene mot incest og seksuelle overgrep finnes i alle fylker i Norge. Sentrene er et tverrfaglig, gratis og lavterskel hjelpetiltak uten krav om henvisning. Sentrene skal fungere som et supplement til det offentlige hjelpeapparatet, og tilby råd, støtte og veiledning til de som har blitt utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende, etter prinsippet om hjelp til selvhjelp.

Oversikt over andre sentre

Skolehelsetjenesten

Det er som regel helsesykepleier (tidligere helsesøster) som er på skolen din mest. Hvis du trenger å snakke med henne, må du finne ut når hun er der og hvor hun har kontor. Du kan snakke med helsesykepleieren om både store og små problemer.

Les mer om skolehelsetjenesten

Fastlegen

Fastlegen skal følge opp helsen din. Han eller hun kan undersøke deg, gi deg behandling eller sende deg til en spesialist hvis du trenger det.

Les mer om fastlege

Barnevernet

Alle kommuner skal ha et barnevernkontor. De som jobber der skal hjelpe deg hvis du har det vanskelig hjemme eller at du av andre grunner har det vanskelig. Det kan for eksempel være hvis foreldrene dine slår deg, ruser seg eller har problemer med seg selv. Du kan kontakte barnevernskontoret i din kommune direkte, eller få hjelp av en voksen til å kontakte dem.

Finn din lokale barnevernvakt

Familievernet

Dersom foreldrene dine skal flytte fra hverandre eller ikke bor sammen kan du ta kontakt med familievernkontoret der du bor. Der kan du få en avtale om et møte der du kan snakke om det som skjer og det du tenker og føler.

Finn familievernkontoret der du bor

Politiet

Du kan kontakte politiet om du er utsatt for noe kriminelt eller er i nød. Ring 02800 for å kontakte ditt lokale politi. Er du i nød ring 112.

Du kan også kontakte politiets nettpatrulje via Messenger.

Nasjonal veiviser ved vold og overgrep

Dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep og har en spørsmål- og svartjeneste. Målgruppene våre er både utsatte, utøvere og berørte. Fagpersoner, beslutningstakere og organisasjoner skal også kunne finne informasjon og hente kunnskap i veiviseren.

Gå til dinutvei.no