Nettovergrep mot barn

Overgripere misbruker internett og mobiltjenester til å komme i kontakt med barn og utnytte de seksuelt.

Seksuelle overgrep mot barn er seksuelt motivert handling eller oppførsel overfor et barn, som på et hvilket som helst tidspunkt kan oppleves krenkende eller ubehagelig for barnet. Handlingen baserer seg på overgripers behov, og inneholder ofte momenter av vold, tvang og trusler. Overgrep mot barn er alltid ulovlig og reguleres av straffeloven.

Overgripere misbruker internett og mobiltjenester til å komme i kontakt med barn og utnytte de seksuelt. Illustrasjonsbilde.

Krenkelser over nett kan ta ulike former; det kan være tilbud og henvendelser med seksuelt innhold, ofte med start i en chat (samtale) på et sosialt nettsamfunn. Samtalen kan gå fra å være språklig sjikane til alvorlige seksuelle overgrep.

Annen seksuell krenkende adferd kan være at en person får overtalt barn/unge til å se på seksuell aktivitet over webcam, eller til å få barnet til å vise seg frem og/eller ta på seg selv. En overgriper kontakter et barn på et spill, chattested eller et sosialt nettsamfunn og manipulerer barnet til å møtes. Dette kalles grooming. Deretter blir barnet presset til å gjøre seksuelle aktiviteter.

Kripos mener at prosessen knyttet til grooming gjør at den utsatte lettere tar på seg endel av ansvaret, klandrer seg selv og føler skam. Dette gjør at det er vanskelig å fortelle dette til noen.

Hvem utsettes for seksuelle nettovergrep?

Hvem som helst kan bli utsatt for overgrep på nett, men unge jenter er de mest utsatte. Årsaken til det er at de bruker sosiale medier på nettet i større grad, mens guttene bruker det mest til spilling.

Barn og unge har ikke utviklet god nok evne til å tenke kritisk slik som voksne. Da er det også vanskelig å vurdere potensielle farer, noe som kan føre til at de undervurderer risikoen ved å ha kontakt med ukjente på nettet. På nett kan man være anonym noe som gjør det lettere å snakke om gode og vonde følelser og seksualitet. I barne-og ungdomsårene er man mer sårbar og prøver å finne sin identitet og søker annerkjennelse og bekreftelse fra andre, også på nettet og sosiale medier. Dette gjør barna mer sårbare for mennesker som ønsker å utnytte dem.

Illustrasjonsbilde.

Barn som opplever lite kontakt med foreldre, omsorgssvikt, mobbing, sosiale vansker eller som mestrer skolen dårlig kan vise en mer kontaktsøkende og risikofylt oppførsel på nett som gjør dem mer utsatte. Utsatte er også de som selv har opplevd overgrep, er ensomme, eller som ønsker en kjæreste eller vennskap.

Hvem utsetter barn og unge for nettovergrep?

Både menn og kvinner utsetter barn og unge for nettovergrep, men statistikken viser at det er flest menn som er overgripere på nett. Det er gjerne den vanlige og normale mannen med familie og barn, fast jobb, og uten noe kriminell bakgrunn. Det er både unge og eldre menn som utsetter barn og unge for nettovergrep.

Overgriperen kan være en barnet kjenner eller en ukjent. De som utnytter barn på nett og sosiale medier kan utgi seg for å være et barn eller en ungdom, for å skape tillit hos barnet.

Hvor på nett blir flest barn utsatt?

Alle sosiale medietjenester, spill og apper med mulighet for chat/samtale vil kunne være en potensiell arena for overgripere. Det kan f.eks. være Moviestarplanet, Facebook, Jodel, Snapchat, Instagram, Roblox mm.

Overgriperne begynner gjerne først å spille med barn, blir kjent med de på åpne chatrom og utgir seg ofte for å være på barnets alder. Når det er bygget en relasjon kan de få med barnet over i en lukket meldingsapp/privat chat.

Hva kan konsekvensene av nettovergrep være?

Konsekvensene av nettovergrep kan være mange og alvorlige. Noen av de kan være:

 • Stress
 • Angst
 • Skam
 • Depresjon
 • Suiciale tanker
 • Konsentrasjonsvansker
 • Adferdsendring
 • Redusert selvfølelse
 • Hukommelsesproblemer
 • Søvnproblemer
 • Utfordringer med mat
 • Tillitsproblemer