Ulike samtaletilbud

En stor del av arbeidet vårt går med til samtaleoppfølging av brukerne våre.

SMISO Vestfold prioriterer samtaler med brukerne og tilbyr enesamtaler med nettverksarbeid, samtaler med partner og samtaler med familie. Nedenfor kan du lese litt om de ulike samtaletilbudene våre.

En stor del av arbeidet vårt går med til samtaleoppfølging av brukerne våre. Illustrasjonsbilde.

Enesamtaler med nettverksarbeid

Vi prioriterer enesamtaler med brukerne våre. En stor del av arbeidet vårt går med til samtaleoppfølging og integrering av brukerne i eget nettverk på hjemstedet deres. Når de kommer til samtalen kan de, om de ønsker, ta med seg en person de er trygg på.

Mange av de som kommer til enesamtaler har med seg en person – spesielt den første gangen. Typiske personer som er med den første gangen er ektefelle, samboer, kjæreste, en forelder, en venn eller en lærer.

Under den første samtalen gir vi informasjon om oss, og om hva slags hjelp man kan få ved å ha samtaler med oss. Man trenger ikke å snakke om noe man ikke vil, og man bestemmer selv hva man vil dele med oss.

Enesamtaler med partner

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Vestfold har også tilbud om enesamtaler sammen med partner/ektefelle/samboer. Erfaring viser at disse samtalene som regel er svært fruktbare for begge parter.

Vi tilbyr enesamtaler med partner. Illustrasjonsbilde.

Det er viktig for at partneren til den utsatte kommer til samtale så tidlig som mulig. I noen av samtalene er den utsatte sammen med partneren, og i andre samtaler kommer de hver for seg. Når partneren til den utsatte får en bedre forståelse av problematikken kan samtalene bidra til å bedre hjemmesituasjonen for begge.

Familiesamtaler

Når utsatte, pårørende til utsatte og overgripere går i samtaler hos oss vil de, om de har behov for det, også få tilbud om familiesamtaler.

I en familiesamtale kan vi invitere partner, foreldre, besteforeldre, søsken og andre viktige familiemedlemmer til oss. I disse samtalene tar vi ofte opp ulike problemer som den utsatte føler er viktig å ta opp med familien sin.

Dette kan være problemstillinger som:

  • Fortelle familien at hun/han er seksuelt misbrukt. Hvordan kan familien støtte den utsatte på best mulig måte?
  • Fortelle om hvor vanskelig det er med familiesammenkomster dersom overgriper også blir invitert. Hvordan kan familien løse dette for at det skal bli best mulig for den utsatte?
  • Det har oppstått en splittelse i den utsattes familie som en følge av at den utsatte har fortalt at hun/han er seksuelt misbrukt. Hvordan kan familien bidra til at splittelsen blir redusert, eller at familien blir samlet igjen?